Kdo je kdo

Predsednik: Franci Škrjanec 

Podpredsednik: inž. Marko Hvale

v.d. generalni sekretar: Nataša G. Jerina, univ.dipl.prav.

UPRAVNI ODBOR:  Franci Škrjanec, Adolf Sitar, Grom Petja,  Jože Felicijan,  Marian Bržan, Andrej Pristov, Anton Šterk, Sebastjan Bera, Renato Kumer,  Marko Hvale, Milan Baša

NADZORNI ODBOR:  Emil Hafnar, Zvonimir Dolenc, Viktor Porenta

DISCIPLINSKA KOMISIJA: Jože Mandelc, Miroslav Korošec, dr. Rok Rotar

Častni podpredsednik: Rudi Ferlež

PREDSEDNICA KOMISIJE ZA KULTURO FIVA IN GEN. SEKRETARKA MOTO KOMISIJA FIVA: Nataša G. Jerina, univ.dipl.prav. (n.grom.jerina@fiva.org)

SODNI IZVEDENEC ZA VSA STARODOBNA MOTORNA VOZILA: http://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.