Kdo je kdo

Predsednik: Franci Škrjanec 

Častni podpredsednik: Rudi Ferlež

Podpredsednik: inž. Marko Hvale

Generalni sekretar: Petja Grom, u.d.i.a.

Pravna služba: Nataša G. Jerina, univ.dipl.prav. 

UPRAVNI ODBOR:  Franci Škrjanec, Adolf Sitar, Grom Petja,  Jože Felicijan,  Marian Bržan, Andrej Pristov, Anton Šterk, Sebastjan Bera, Renato Kumer, inž. Marko Hvale, Milan Baša

NADZORNI ODBOR:  Emil Hafnar, Zvonimir Dolenc, Viktor Porenta

DISCIPLINSKA KOMISIJA: Jože Mandelc, Miroslav Korošec, dr. Rok Rotar

PREDSEDNICA KOMISIJE ZA KULTURO FIVA IN GEN. SEKRETARKA MOTO KOMISIJA FIVA: Nataša G. Jerina, univ.dipl.prav. (n.grom.jerina@fiva.org)

SODNI IZVEDENEC ZA VSA STARODOBNA MOTORNA VOZILA: http://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html