PRISTOPIL NOVI KLUB

V maju je k zvezi pristopil novi klub:

DRUŠTO STARODOBNIH VOZIL IN MOTORJEV – OLDTIMER GROSUPLJE

Peč 13, SI-1290 Grosuplje

GSM: +386 41 246 963

kontakt@oldtimer-grosuplje.si

www.oldtimer-grosuplje.si

VABIMO VAS NA PRIREDITEV, KI BO 2.6.2018, da predstavite bogato zgodovino vaše blagovne znamke vozil in seveda tudi tehniko današnjega in prihajajočega časa.

Program prireditve je sledeč:

– 9.00 – 10.00 zbor udeležencev in prijave

– 10.00 – sledi blagoslov udeležencev

– 10.30 – predviden štart panoramske vožnje (Peč – Perovo – Zg. Slivnica – Magdalena (krajši 10 min. postanek) – Podgorica – Šmarje Sap – Grosuplje (Kolodvorska ulica, postanek ~ 20 min) – Peč

– 13.00 – kosilo in druženje

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V DRUŠTVIH

Informacijski pooblaščenec RS  je pripravil mnenje s področja varstva osebnih podatkov, ki se opredeljuje do obdelave osebnih podatkov v zvezi z delovanjem društev po novi Splošni uredbi o varstvu podatkov (Splošna Uredba (EU) 2016/679), ki se bo pričela uporabljati dne 25. 5. 2018 in bo »nasledila« sedanji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Nova evropska uredba prinaša pomembne spremembe na področju varstva osebnih podatkov, ki bodo vplivale na vsa društva v Sloveniji (zlasti glede podlag za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z delovanjem društev).
Načelno mnenje, ki ga želi Informacijski pooblaščenec razširiti do čim več društev, lahko pridobite tudi pri nas v pisarni ali na internetnih straneh pooblaščenca.

DRAŽBE VOZIL PRI NAS

Večkrat pišemo o dražbah vozil po svetu, nikoli pa o tistih doma. Sicer pri nas nimamo dražbenih hiš z odmevnimi imeni in dolgo tradicijo, kot je npr. Bonhams, najdejo pa se tu in tam javne dražbe z zanimivo ponudbo, tudi starodobnih vozil.

Najbolj aktualne dražbe najdete na internetnih straneh dražba.net, dražbe123 in raznih ministrstev (npr. ministrstvo za obrambo ima razpisanih že kar nekaj v aprilu).

Nekaj zanimivih povezav tujih dražb še na strani: http://autodepoca.online/aste/

ZAKON O DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA, uporaba od aprila

14., 15. in 16. člen se začnejo uporabljati 1. aprila 2018, peta in deveta alineja prvega odstavka 8. člena, 12. člen in prvi odstavek 13. člena se začnejo uporabljati 1. junija 2018.

14. člen

(predmet dajatve za odjavljeno vozilo)

(1) Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za vozila kategorij M1, N1 in L2e. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila.

(2) Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila.

(3) Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

8. člen

(2) Nižja letna dajatev v višini 20 % letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil iz 7. člena tega zakona se plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

Obveznost plačila za dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozil izhaja, da je bilo vozilo predano v razgradnjo ali ponovno registrirano (doma ali v tujini).