KNJIŽICE DOMOVINSKE VOŽNJE

V Slovenski veteranski avto moto zvezi – SVAMZ, ki združuje več tisoč lastnikov starodobnih vozil,  želimo spodbuditi poznavanje naše domovine, zato predlagamo vsem ljubiteljem staroodbnih vozil ematske vožnje s starodobnim vozilom po slovenskih regijah.

Tematske vožnje bodo opisane v brošuri  z naslovom »Domovinske vožnje«, ki jo letos prvič pripravljamo. Že samo najava brošure je požela ogromno zanimanja med lastniki starodobnih vozil, zato smo se odločili projekt speljati do konca.

V brošuri predlagamo  obiska znamenitosti  in zanimivosti po posameznih regijah  naše domovine.

Vsi tisti lastniki, ki bodo opravili predlagane vožnje s svojimi starodobnimi vozili,  in  pridobili potrditev  na kontrolnih točkah, bodo v pisarni SVAMZ na podlagi izpolnjene in žigosane brošure  prejeli  tudi prečudovito emajlirano spominsko  značko, ki si jo bodo lahko privijačili na svoje starodobno vozilo.

Svojo knjižico lahko naročite v pisarni SVAMZ na info@svamz.com!

OBVESTILO KLUBOM – KOLEDAR 2018

Leto se bliža koncu, zato vas prosimo, da nam posredujete v pisarno:

–         koledar prireditev vašega društva za leto 2018

–         podatke kluba, če je v preteklem letu prišlo do sprememb (zastopnik, kontakt, …),

OBEZNO pa prosim sporočite naslov elektronske pošte za pošiljanje obvestil!

 

Vaša prireditev bo objavljena brezplačno v/na:

–          KOLEDARJU (PRILOGA V MARČEVSKI ŠTEVILKI REVIJE AVTO MOTOR CLASSIC), KI JO  DOBIJO VSI ČLANI SVAMZ NA

           DOM in vse pomembnejše inštitucije doma in v tujini!

–          INTERNETNIH STRANEH SVAMZ

–          Po elektronski pošti dobijo koledar prireditev vsi slovenski klubi v obeh zvezah  

Podatke pošljite najkasneje do KONCA JANUARJA 2018 na elektronski naslov info@svamz.com  ali po pošti na zgornji naslov! Pošljite samo naslove prireditev, lokacijo in datume glavnih prireditev v okviru vašega društva!

Če pošiljate na elektronski naslov, naj bodo prireditve zapisane v Excel razpredelnici. Hvala.

FIVA IN GENERALNA SKUPŠČINA

Predstavniki zveze SVAMZ so se udeležili 51. redne skupščine FIVA, ki je letos potekala v Bukarešti (Romunija).

16. in 17. novembra so potekala srečanja posameznih komisij, kjer so le ta predstavila v preteklem letu svoje delo, 18. novembra pa redna skupščina.

Nataša G. Jerina, ki sicer aktivno že več let deluje v Komisiji za motocikle in Kulturni komisiji, je bila izvoljena v funkcijo  predsednice slednje in s tem pridobila naslov podpredsednice FIVA.

Največ prostora pri predstavitvah je bilo posvečeno zakonodaji in spremembam na tem področju (v članku Pod Lupo v AMC več na to tematiko), Kulturna komisija pa je izdala dolgo pričakovano knjižico o Torinski listini. Torinska listina združuje vodilna načela za uporabo, vzdrževanje, ohranjanje, obnovo in popravila vozil zgodovinske vrednosti za aktivno uporabo. Upamo, da bodo navodila v pomoč članom, da bodo lahko sprejemali razumne in trajnostne odločitve na tem področju. Knjižico bo mogoče dobiti tudi v naši pisarni.

 

NOVE STARE TEŽAVE PRI REGISTRACIJI STARODOBNIKOV

Pojavila se je težava, kako registrirati vozila s sicer vpisanim statusom starodobnega vozila, vendar brez vpisane hitrosti, ki je pred leti niso vpisovali ali je prišlo do napake pri izpisu kartončka. Vozila po novem ni mogoče registrirati, čeprav ima vse dokumente. Težavo v SVAMZ rešujemo skupaj s tehničnimi in pooblaščenimi službami.