BOLŠJI SEJEM IN RAČUNI

Veliko ste nas spraševali, kako je s prodajo po bolšjih sejmih (za fizične osebe) po novem letu, ko bodo uvedene tudi davčne blagajne.

Splošen odgovor v primeru prodajalcev na bolšjem oziroma kramarskem sejmu ni možen, pravijo na FURS.  Za obvezno uporabo Zakona o davčnem potrjevanju računov mora zavezanec izpolnjevati tri pogoje (kumulativno), in sicer: – mora voditi poslovne knjige in evidence, – mora po določba ZDDV-1 izdati račun za dobavo blaga ali storitev in – dobavljeno blago ali storitev sta plačana z gotovino (kot določa četrta točka 2. člena ZDavPR). – V primeru, da je oseba, ki prodaja na bolšjem sejmu, davčni zavezanec, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, mora za opravljeno dobavo izdati račun, ki je pri gotovinskem poslovanju tudi predmet davčnega potrjevanja. Več glede zavezanca za izvajanje postopka potrjevanja računov je navedeno v odgovoru na vprašanje 13. V zvezi s prodajo na bolšjem sejmu opozarjamo še na upoštevanje Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) in v zvezi s prodajo na stojnicah še Zakona o trgovini oziroma 8. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (pristojnost TIRS). Na splošno po ZPDZC-1 posameznik opravlja delo na črno, če opravlja samostojno dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta ali drugi zakoni. Fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom oziroma za katero pomeni prodaja na bolšjem sejmu trajno ali redno dejavnost ali celo oseba (pre)prodaja tuje 81 izdelke oziroma blago, če prodaje ne opravlja kot delo v odvisnem delovnem, civilnem pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, mora dejavnost ustrezno registrirati. Trgovinska dejavnost, se lahko opravlja v različnih statusnih oblikah, ko gre za dejavnost pa nastopi tudi obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc, obveznost izdaje računa in v praksi je plačilo praviloma gotovinsko. Kar pomeni, da je trgovinska dejavnost tudi predmet davčnega potrjevanja računov.

 

 

 

 

Priporočamo za vas...