Cenik 2023

CENIK-2023.pdf (svamz.com)

Kako do certifikata in statusa starodobnika?

Certifikat dobi vozilo, ki  je bilo izdelano pred  30. leti ali več, je ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko. Starodobnega vozila se ne sme uporabljati za vsakodnevne prevoze.

V skladu s Statutom SVAMZ lahko vozilo, ki ustreza pogojem v Zakonu o motornih vozilih, Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur.l. RS, št. 105/2009, 42. člen z vsemi spremembami), pogojem v Tehničnem kodeksu FIVA (Technical code 2015 FIVA z vsemi spremembami) in notranjim aktom zveze (Pravilnik o ocenjevanju vozil), pridobi Certifikat/ Zapisnik.

Certifikat je osebna izkaznica vozila!

Zveza SVAMZ pozna dve obliki certifikata: začasni certifikat, ki velja 5 let od datuma izdaje in “stalni” certifikat, ki velja 10 let od datuma izdaje. Desetletni certifikat izda zveza samo pod pogojem, da je vozilo imelo prej začasni certifikat, ne izdaja se tovornim vozilom ali bivalnim vozilom. 

V primeru kakršnekoli spremembe stanja vozila (prometna nesreča, restavratorski poseg, uničenje, sprememba lastništva itd.), ki bi vplivala na spremembo v certifikatu navedenih podatkov, je potrebno takoj obvestiti pisarno SVAMZ, najkasneje do 15.12. v tekočem letu. V kolikor imetnik certifikata ne želi več sodelovati z zvezo SVAMZ ali je vozilo uničeno, je potrebno vrniti certifikat zvezi SVAMZ, da se le ta arhivira.

S pridobitvijo prvega certifikata bo lastniku vozila izdana tudi t.i. članska izkaznica (veljavna v koledarskem letu od 01. januarja do 31. decembra). Letno poravnani stroški upravljanja zveze ali t.i. članarina so pogoj za veljavnost certifikata in vseh ostalih dokumentov vezanih na status starodobnika!

KAJ JE CERTIFIKAT ZA YOUNGTIMER (MLADODOBNO) VOZILO?

Izjemoma podeli naša zveza certifikat vozilom starejšim od 20 let – youngtimerji, v kolikor so tehnično in zgodovinsko zanimiva: zveza jih obravnava kot potencialno zanimiva historična vozila (določeni so posebni kriteriji, npr. omejena serija, zanimiva dokumentirana zgodovina lastništva, posebna ne -serijska oprema, …). Ta vozila lahko pridobijo samo certifikat, ne pa vpisanega statusa starodobnika v prometno dovoljenje.

POSTOPKI IN VLOGE: 

KAKO DO CERTIFIKATA? 

Izpolnjeno vlogo za certifikate , kopije dokumentov za vozila (prometna in/ ali homologacija) pošljete s pošto na sedež SVAMZ, Vransko 29, Vransko; fotografije vozila, številke vin vozila, deklaracijske tablice,…, lahko pošljete po mailu na certifikati.svamz@gmail.com. Na vlogo pripišete datum pošiljanja fotografij na email.

Pri izpolnjevanju vlog (sploh ko gre za vpis statusa starodobnega vozila v prometno) vam lahko seveda tudi naši komisarji na terenu. 

Zapisniki in poročila za starodobna vozila

Lastniku starodobnega vozila, ki želi vpisati status starodobnega vozila v prometno dovoljenje izda naša zveza zapisnik in poročilo, ki ju bo predložil pooblaščeni organizaciji, da bo lahko izdala potrdilo o skladnosti. Zveza z zapisnikom in poročilom popiše vozilo ter ga uvrsti v ustrezno skupino (restavrirano, originalno, sestavljeno, avtentično). 

ČAS REŠEVANJA VLOG: PRIBLIŽNO 14 DNI OD PREJETJA POPOLNE VLOGE NA SEDEŽ ZVEZE; LAHKO PA POKLIČETE ZA TERMIN V PISARNI. 

NAJDENA VOZILA IN VOZILA BREZ URADNEGA REG. DOKUMENTA

Za vsa »najdena« in ostala vozila, ki nimajo uradnega registracijskega dokumenta ali drugega dokumenta proizvajalca, iz katerega je vidno leto izdelave vozila, je le tega potrebno pridobiti.

Uradno veljaven dokument (potrdilo) o LETU IZDELAVE VOZILA je POTRDILO GENERALNEGA ZASTOPNIKA, ki obvezno mora vsebovati VIN, ŽIG IN PODPIS (če le ta, več ne obstoja, se lahko koristijo pooblaščeni servisi,  katalogi, knjige proizvajalcev, internet…).

Vozila brez dokumentov rešujejo “lastništvo” na UE ali tehničnih. 

Za pregled najdenega vozila pokličite prosim enega od naših komisarjev, ki vam bo svetoval, kako postopati. 

UVOZ VOZILA

Vsa vozila iz uvoza ali tujine ali najdena vozila, torej vozila, ki se prvič registrirajo v Sloveniji, morajo obvezno skozi postopek “homologacije” (identifikacije vozila)  in zato pridobitve teh listin pri naši zvezi, da lahko lastnik posledično sploh registrira vozilo v Sloveniji.

Za uvoz vozila potrebujete dokumente vozila (račun ali kupoprodajno pogodbo), prometno za vozilo (odjavljeno), potrdilo o plačilu carinskih dajatev, če je vozilo iz ne EU držav – potem potrebujete še naše dokumente za izdajo potrdila o skladnosti in oprostitev plačina na FURS davka za motorna vozila. Za več info nas pokličite v pisarno!

ZAMENJAVA CERTIFIKATA NA NOVEGA LASTNIKA ALI PODALJŠANJE CERTIFIKATA 

V pisarno pošljete originalni certifikat in vaše kontaktne podatke (naslov, davčna številka, telefon/ email). Nove fotografije vozila so obvezne. Pošljete jih lahko na certifikati.svamz@gmail.com.