DAJATVE ZA ODJAVLJENA VOZILA

S 1. aprilom stopi v veljavo novi Zakona o dajatvah na motorna vozila, s katerim uvaja tudi novi davek na odjavljena vozila.

Plačilo bo potrebno le, če lastnik vozila ne bo registriral oziroma podaljšal registracije vsaj v roku enega leta od nakupa oz. poteka registracije oz. ne bo ravnal v skladu z drugimi možnostmi, ki jih predvideva zakon – torej, da bo vozilo bodisi prodal ali pa poskrbel za razgradnjo vozila pri za to pooblaščenih organizacijah.

Ministrstvo za kulturo nas je leta 2017 v reševanju problematike vezane na starodobna vozila, podprlo v iniciativi  (z argumentiranjem, zakaj morajo biti starodobna vozila obravnavana kot izjeme), za kar se jim še posebej zahvaljujemo. Na našo pobudo je bil tako predlog sicer dopolnjen v delu, da se dajatev za odjavljeno vozilo ne plača za vozila s statusom starodobnega vozila (14. člen predloga novega Zakona o dajatvah za motorna vozila). Dajatev v višini 20% letne dajatve za uporabo motornih in priklopnih vozil statusom starodobnika ostaja nespremenjena kot v dosedanji ureditvi.

Vendar smo z rešitvijo samo delno zadovoljni. Problematika namreč ostaja odprta za vsa tista vozila, ki že izpolnjujejo starost za vpis statusa, pa tega še lastniki niso opravili ali si tega sploh ne želijo, za vozila v muzejih, zbirkah, itd. Še vedno gre za vozila, ki so stara več kot 30. let, torej starodobna (po definiciji mednarodne organizacije); mogoče so bila pred leti, ko še nismo poznali vpisovanja statusa, registrirana za kakšno srečanje ali sezono, pa sedaj odjavljena čakajo na novo priložnost.

S 1. junijem 2018 pa se uveljavljajo naslednje določbe: letna dajatev se ne plačuje več za starodobna vozila, ki so nacionalno bogastvo (to so vozila, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o varstvu kulturne dediščine), omogočeno je plačilo letna dajatev za obdobje in vračilo sorazmernega dela za dneve do poteka dobe registracije vozila.

Priporočamo za vas...