EMISIJE IN STARODOBNA VOZILA

Večkrat se na našo piasarno obrnete z vprašanjem, kako je pri starodobnih vozilih in merjenju izpušnih plinov pri tehničnem pregledu vozila.
Pri iskanju odgovora nam je prijazno pomagalo podjetje AVTOKRKA.

Pri tehničnem pregledu starodobnega vozila mora stanje in delovanje naprav ter sistemov ustrezati stanju vozila v času izdelave.
Glede merjenja emisij je po novem potrebno upoštevati podatke proizvajalca, če podatkov ni pa se upoštevajo mejne vrednosti navedene v TSV 605/01;

Po tej tehnični specifikaciji so razlogi za neustreznost :
(a) Izmerjene vrednosti emisij presegajo vrednosti, ki jih je navedel proizvajalec, oziroma se jih pridobi iz drugega ustreznega vira tehničnih podatkov o vozilih.
(b) Emisije CO presegajo dovoljene vrednosti (kadar ni podatka proizvajalca o največji vrednosti emisij)
Dovoljene vrednosti emisij CO:
(i) za vozila brez naprednega sistema za nadzor emisij,
– 4,5 % za vozila, prvič registrirana pred 1. oktobrom 1986, ali
– 3,5 % za vozila, prvič registrirana po 1. oktobru 1986. ;
(ii) za vozila z naprednim sistemom za uravnavanje emisij,
– pri vrtilni frekvenci motorja v prostem teku: 0,5%
– pri povečani vrtilni frekvenci motorja v prostem teku: 0,3 % ali
za vozila, prvič registrirana po 1. juliju 2002
– pri vrtilni frekvenci motorja v prostem teku: 0,3 %
– pri povečani vrtilni frekvenci motorja v prostem teku: 0,2 %

* dodatne informacije:
-Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
-Tehnična specifikacija TSV 605/01 o postopkih za izvedbo tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozili, veljavnost oktober 2014

Priporočamo za vas...