FIVA IN GENERALNA SKUPŠČINA

Predstavniki zveze SVAMZ so se udeležili 51. redne skupščine FIVA, ki je letos potekala v Bukarešti (Romunija).

16. in 17. novembra so potekala srečanja posameznih komisij, kjer so le ta predstavila v preteklem letu svoje delo, 18. novembra pa redna skupščina.

Nataša G. Jerina, ki sicer aktivno že več let deluje v Komisiji za motocikle in Kulturni komisiji, je bila izvoljena v funkcijo  predsednice slednje in s tem pridobila naslov podpredsednice FIVA.

Največ prostora pri predstavitvah je bilo posvečeno zakonodaji in spremembam na tem področju (v članku Pod Lupo v AMC več na to tematiko), Kulturna komisija pa je izdala dolgo pričakovano knjižico o Torinski listini. Torinska listina združuje vodilna načela za uporabo, vzdrževanje, ohranjanje, obnovo in popravila vozil zgodovinske vrednosti za aktivno uporabo. Upamo, da bodo navodila v pomoč članom, da bodo lahko sprejemali razumne in trajnostne odločitve na tem področju. Knjižico bo mogoče dobiti tudi v naši pisarni.

 

Priporočamo za vas...