Predsednik: Franci Škrjanec 

Podpredsednik: inž. Marko Hvale

VODJA PISARNE/ PRAVNA SLUŽBA: Nataša G. Jerina, univ.dipl.prav.

TAJNIK: GROM PETJA, univ.dipl.arh. 

UPRAVNI ODBOR: Franci Škrjanec,  inž. Marko Hvale, (Jože Felicijan), Dejan Breznik, Anton Šterk, Renato Kumer, Primož Gardelin, Rok Dolinšek, Grom Petja 

NADZORNI ODBOR:  Emil Hafnar, Andrej Belec, Gašper Stradar 

DISCIPLINSKA KOMISIJA: Jože Mandelc, Miroslav Korošec, mag. Emila Škrjanec 

PREDSTAVNIKI V FIVA: Nataša G. Jerina – kultura; Dejan Breznik – moto; Petja Grom – posebna, vojaška  in specialna vozila 

SODNI IZVEDENEC ZA VSA STARODOBNA MOTORNA VOZILA: http://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html