Kdo je kdo

Predsednik: Franci Škrjanec 

Podpredsednik: inž. Marko Hvale

VODJA PISARNE/ PRAVNA SLUŽBA: Nataša G. Jerina, univ.dipl.prav.

(zunanji sodelavec pravne službe Dejan Breznik, univ.dipl.prav – pomoč in svetovanje)

TAJNIK: GROM PETJA, univ.dipl.arh. 

UPRAVNI ODBOR: Franci Škrjanec,  inž. Marko Hvale, Adolf Sitar, Jože Felicijan, Andrej Pristov, Anton Šterk, Renato Kumer.  

NADZORNI ODBOR:  Emil Hafnar, Sebastjan Bera, Viktor Porenta

DISCIPLINSKA KOMISIJA: Jože Mandelc, Miroslav Korošec, dr. Rok Rotar

PREDSEDNICA KOMISIJE ZA KULTURO FIVA IN GEN. SEKRETARKA MOTO KOMISIJA FIVA: Nataša G. Jerina, univ.dipl.prav. (n.grom.jerina@fiva.org)

SODNI IZVEDENEC ZA VSA STARODOBNA MOTORNA VOZILA: http://spvt.mp.gov.si/izvedenci.html