Mednarodna konferenca – Pravica do dediščine kot spodbuda za trajnostni razvoj

V Evropi je kulturna dediščina kot del trajnostnega razvoja dejstvo in je vključena v različne strategije in finančne okvire. V trajnostnem razvoju je prepoznana in spodbujena predvsem njena ekonomska razsežnost. Dediščina je mnogo več kot to. Da bi lahko uveljavili vse njene vidike in vrednote, se moramo zavedati dediščinskih pravic in jih uveljaviti v korist razvoja, ki bo resnično trajnosten.

K dediščini moramo pristopati v vsej njeni kompleksnosti, od stavbne dediščine, urbanih kontekstov in krajine do nesnovne dediščine, ki je nedeljivo povezana s skupnostjo in njeno identiteto.

Nataša G. Jerina, SVAMZ (in FIVA),  je v septembru 2021 sodelovala na Mednarodni konferenci SPEU 2021 “Pravica do dediščine kot spodbuda za trajnostni razvoj”.

Iz vseh teh vpogledov ( zakonodajni vidiki, sodelovanje javnosti in pristopi, trajnostni razvoj,…) preseva humanistično sporočilo konference. Kultura in dediščina naj postaneta humanistična agenda Evrope, združene na podlagi evropskih vrednot, saj je dediščina predvsem del naše humanistične tradicije.

 

Priporočamo za vas...