NA ŠVEDSKEM NIČ VEČ TEH. PREGLEDOV

Švedska je z interpretacijo Direktive 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil,  in poznavanjem nacionalnih specifik segmenta, ki pokriva starodobna vozila v uporabi, dosegla, da so vsa vozila stara 50 let ali več oproščena tehniških pregledov. Podlaga za tako odločitev je bila tudi ugodna statistika, ki je izkazala, da je udeleženost v prometnih nesrečah s temi vozili zanemarljiva, prav tako vozil s tako visoko starostjo med povzročitelji nesreč praktično ni.

Prav tako je Anglija dosegla, da so vsa starodobna vozila, ki so stara 40 let ali starejša, v kolikor niso bila podvržena večjim spremembam, oproščena tehniških pregledov (začetek veljavnosti 20.maj 2018).

 

Priporočamo za vas...