NAKUP RABLJENEGA VOZILA PO NOVEM

”Če gre za vozilo, kupljeno od 26. januarja 2023 dalje, bo potrošnik lahko zaradi neskladnosti najprej zahteval popravilo ali zamenjavo blaga za brezhiben izdelek, pri čemer bo prosto izbiral med tema dvema zahtevkoma, če je to možno.” pojasnjujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Z 26. januarjem je stopil v veljavo novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Spremembe so predvsem posledica prenosa treh evropskih direktiv v slovenski pravni red, s čimer se zagotavlja poenotenje ravni varstva potrošnikov znotraj držav članic Evropske unije. V novi zakon so vključene tudi določbe prej samostojnega Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. Novosti je kar nekaj. Izpostavili pa bomo tiste, ki so vezane na prodajo in nakupe rabljenih avtomobilov, saj se te določbe nanašajo tudi na naša starodobna vozila.

Stvarno napako lahko potrošnik uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka, če izdelek ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

Za nakupe oz. prodajne pogodbe, ki bodo sklenjene pred začetkom uporabe ZVPot-1 (to je do vključno 25. januarja 2023), bo še vedno veljalo, da lahko potrošnik prosto izbira med tem, ali bo zahteval popravilo, menjavo izdelka, sorazmerno znižanje ali vračilo celotne kupnine.

Garancija je obveznost, s katero se podjetje zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravilo ali zamenjalo blago, vrnilo del kupnine ali celotno, kadar blago nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu. Poseben pravilnik predpisuje, za katere tehnične izdelke mora biti izdana obvezna 1-letna garancija, podjetje pa lahko potrošniku ponudi tudi daljšo, prostovoljno garancijo.

Na področju garancije prinaša ZVPot-1 pomembno novost: potrošnik bo za izdelke, ki bodo dani na trg po začetku njegove uporabe (od 26. 1. 2023), garancijo lahko uveljavljal le pri garantu, torej podjetju, ki je dajalec garancije, ali pri njegovemu pooblaščenemu servisu.

Sedaj veljavni zakon določa, da lahko potrošnik uveljavlja pravice iz naslova garancije tako pri proizvajalcu kot pri prodajalcu izdelka, za katerega je bil izdan garancijski list. To pravilo bo še vedno veljalo za vse izdelke, ki bodo kupljeni pred 26. 1. 2023.

Poleg tega ZVPot-1 ne predvideva več obvezne 1-mesečne garancije za rabljene izdelke.

ZVPot-1 skrajšuje rok, v katerem mora garant odpraviti napake. Za izdelke, dane na trg pred začetkom uporabe ZVPot-1, bo še naprej veljal 45-dnevni rok, medtem ko se za izdelke, ki bodo dani na trg pozneje, rok za popravilo skrajšuje na 30 dni.

Lahko se bo sicer podaljšal za 15 dni, pri čemer pa bo moral proizvajalec o tem še pred iztekom prvotnega roka obvestiti potrošnika in mu obenem navesti razloge za njegovo podaljšanje.

Potrošnik ima pravico do informacij. To pomeni, da mora prodajalec potrošnika obvestiti o vseh pomembnih lastnostih izdelka, vključno z morebitnimi napakami ali pomanjkljivostmi. Če prodajalec ne razkrije vseh informacij o izdelku, potrošnik morda ne bo mogel sprejeti informirane odločitve o nakupu.

Druga pravica je pravica do reklamacije. Če potrošnik ugotovi, da ima izdelek napako ali pomanjkljivost, lahko uveljavlja zahtevke zaradi neskladnosti s prodajno pogodbo.

Prodajalec mora napako odpraviti v 30 dneh, v nasprotnem primeru lahko potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali vrne izdelek in zahteva vračilo celotne kupnine.

Ob tem pa je pomembno, da potrošnik reklamacijo vloži v roku dveh mesecev po odkritju napake in v zakonsko določenem roku po dobavi.

Roki so odvisni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, in sicer:

  • v enem letu (za izdelke, kupljene do 25. januarja 2023) ali v
  • v dveh letih (za izdelke, kupljene od 26. januarja 2023 dalje).

 

(povzeto po spletu: sobotainfo.com, žurnal24 in Viralko)

Priporočamo za vas...