ZAKONODAJA

Več članov nas je zaprosilo, da pojasnimo trenutno situacijo v Nemčiji, saj velikokrat potujejo, tudi s svojimi starodobnimi vozili, in ker so informacije o omejitvah za starejša vozila po nemških mestih različna, objavljamo na tem mestu odgovor nemškega ADACa. Najprej pa vas naj pomirimo, starodobna vozila se lahko v tem trenutku nemoteno gibljejo po vseh nemških mestih, tudi tam kjer so omejitve. J. König iz ADAC-a in član Zakonodajne komisije FIVA nam piše takole: » V Nemčiji so izjeme vezane samo na starodobna vozila, ki so registrirana ali z tablico H ali rdečo tablico 07 (za zbiratelje). Iste izjeme veljajo za vsa tuja starodobna vozila, ki so skladna z nemško definicijo starodobnega vozila. To dejansko pomeni, da vsa vozila, ki izpolnjujejo starostni pogoj, to je vsaj 30 let, se lahko uporabljajo tudi v mestih z omejitvami za redni promet. Vsa motorna kolesa pa, ne glede na svoja leta, se lahko še vedno prosto gibljejo po mestih«. Kar potrjuje tudi Winfried Hermann, Baden-Württemberg Minister za Transport in v intervjuju, ki je bil objavljen pred kratkim v Oldtimer Marktu. Kako poteka prepoznava tujih vozil? Po dokumentih vozila, kjer se izkazuje leto izdelave vozila. Torej vsa vozila starejša od trideset let se lahko nemoteno gibljejo po Nemčiji, motorna kolesa brez omejitev sploh. Seveda nastane težava, ko imajo vozila vpisana v prometno leto registracije in ne leto proizvodnje (kar je pri nas v Sloveniji najbolj pogosto). Kako bodo pa tu izkazali lastniki dejansko starost vozila, sploh ko gre za mlajša od 1985, nastane težava. Članom svetujemo, da se za vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi z omejitvami uporabe vozil v rednem prometu v tujini, posvetujejo z internetno stranjo: http://urbanaccessregulations.eu V Evropskem parlamentu je februarja komite IMCO (Internal market and consumer protection komite za zaščito potrošnikovih pravic) pripravil osnutek direktive za zavarovanje motornih vozil (Motor Insurance Directive). Le ta spreminja pravila za tovrstna zavarovanja z namenom boljše zaščite žrtve prometnih nesreč in rešuje nezavarovano vožnjo v EU. Predlog želi izboljšati trenutno situacijo na petih področjih: odškodnine za žrtve nesreč, pri katerih zavarovatelj gre v stečaj; minimalno količino kritja; preglede zavarovanj vozil na področju držav članic; kako nove zavarovalnice uporabljajo izjave o zgodovini zahtevkov; področja uporabe direktive. Direktiva pa med drugim predvideva nujnost zavarovanja vseh vozil, tudi za starodobna vozila, ki niso v redni uporabi, kot so npr. vozila v muzejih, v fazi restavriranja ali v domačih zbirkah. Seveda bo posledično uveljavitev direktive povzročala lastnikom starodobnih vozil veliko težav in nepotrebnih stroškov. FIVA in vsi člani smo pozorni na razvoj dogodkov Med drugim je bil v Sloveniji s 1.3. marcem sprejet novi Pravilnik o določitvi cen, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, kjer so poenotili cene posameznih postopkov, to je npr. za postopke tehničnih pregledov in identifikacije. Prav tako je v nasprotju s citiranim zakonskima aktom prilagajanje cen posameznih postopkov pri javnih razpisih oz. javnih naročilih. Poenotene so tako cene identifikacije postopkov na 73,20 Eur za osebna vozila, traktorje in motorna kolesa, tovorna vozila na 175,01 Eura, tehnični pregledi pa na 34,99 eur za osebna avtomobile, traktorje, tovorna vozila in motocikle Več članov nas je zaprosilo, da pojasnimo trenutno situacijo v Nemčiji, saj velikokrat potujejo, tudi s svojimi starodobnimi vozili, in ker so informacije o omejitvah za starejša vozila po nemških mestih različna, objavljamo na tem mestu odgovor nemškega ADACa. Najprej pa vas naj pomirimo, starodobna vozila se lahko v tem trenutku nemoteno gibljejo po vseh nemških mestih, tudi tam kjer so omejitve. J. König iz ADAC-a in član Zakonodajne komisije FIVA nam piše takole: » V Nemčiji so izjeme vezane samo na starodobna vozila, ki so registrirana ali z tablico H ali rdečo tablico 07 (za zbiratelje). Iste izjeme veljajo za vsa tuja starodobna vozila, ki so skladna z nemško definicijo starodobnega vozila. To dejansko pomeni, da vsa vozila, ki izpolnjujejo starostni pogoj, to je vsaj 30 let, se lahko uporabljajo tudi v mestih z omejitvami za redni promet. Vsa motorna kolesa pa, ne glede na svoja leta, se lahko še vedno prosto gibljejo po mestih«. Kar potrjuje tudi Winfried Hermann, Baden-Württemberg Minister za Transport in v intervjuju, ki je bil objavljen pred kratkim v Oldtimer Marktu. Kako poteka prepoznava tujih vozil? Po dokumentih vozila, kjer se izkazuje leto izdelave vozila. Torej vsa vozila starejša od trideset let se lahko nemoteno gibljejo po Nemčiji, motorna kolesa brez omejitev sploh. Seveda nastane težava, ko imajo vozila vpisana v prometno leto registracije in ne leto proizvodnje (kar je pri nas v Sloveniji najbolj pogosto). Kako bodo pa tu izkazali lastniki dejansko starost vozila, sploh ko gre za mlajša od 1985, nastane težava. Članom svetujemo, da se za vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi z omejitvami uporabe vozil v rednem prometu v tujini, posvetujejo z internetno stranjo: http://urbanaccessregulations.eu V Evropskem parlamentu je februarja komite IMCO (Internal market and consumer protection komite za zaščito potrošnikovih pravic) pripravil osnutek direktive za zavarovanje motornih vozil (Motor Insurance Directive). Le ta spreminja pravila za tovrstna zavarovanja z namenom boljše zaščite žrtve prometnih nesreč in rešuje nezavarovano vožnjo v EU. Predlog želi izboljšati trenutno situacijo na petih področjih: odškodnine za žrtve nesreč, pri katerih zavarovatelj gre v stečaj; minimalno količino kritja; preglede zavarovanj vozil na področju držav članic; kako nove zavarovalnice uporabljajo izjave o zgodovini zahtevkov; področja uporabe direktive. Direktiva pa med drugim predvideva nujnost zavarovanja vseh vozil, tudi za starodobna vozila, ki niso v redni uporabi, kot so npr. vozila v muzejih, v fazi restavriranja ali v domačih zbirkah. Seveda bo posledično uveljavitev direktive povzročala lastnikom starodobnih vozil veliko težav in nepotrebnih stroškov. FIVA in vsi člani smo pozorni na razvoj dogodkov Med drugim je bil v Sloveniji s 1.3. marcem sprejet novi Pravilnik o določitvi cen, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, kjer so poenotili cene posameznih postopkov, to je npr. za postopke tehničnih pregledov in identifikacije. Prav tako je v nasprotju s citiranim zakonskima aktom prilagajanje cen posameznih postopkov pri javnih razpisih oz. javnih naročilih. Poenotene so tako cene identifikacije postopkov na 73,20 Eur za osebna vozila, traktorje in motorna kolesa, tovorna vozila na 175,01 Eura, tehnični pregledi pa na 34,99 eur za osebna avtomobile, traktorje, tovorna vozila in motocikle.

Priporočamo za vas...