NOVA NAVODILA ZA VOZILA BREZ DOKUMENTOV

V skladu z novimi Navodili in usmeritvami AVP (B29-1.6.2016), dokazuje lastnik lastništvo vozila v skladu z ZUP in Stvarnopravnim zakonikom.

V praksi to pomeni, da lastnik najdenega vozila oz. vozila brez dokumentov mora “Izjavi o lastništvu”, priložiti tudi na UE overjeni izjavi dveh prič!

Obrazec in podrobnejša navodila dobite pri nas v pisarni!

 

 

Priporočamo za vas...