NOVOSTI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL

Na podlagi prispelih pripomb v prvem medresorskem usklajevanju in dela Delovne skupine za pripravo predloga podzakonskega akta Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) za registracijo vozil so pripravili nov predlog pravilnika. Pri tem je bila večina prejetih pripomb upoštevana, nekatere določbe pa so pripravljene kompromisno.

Bistvene novosti predloga pravilnika v primerjavi s Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14, 53/16, 9/17 in 75/17 – ZMV-1), ki je bil z uveljavitvijo Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17) dne 6. januarja 2018 razveljavljen, a se do uveljavitve novega še uporablja, kolikor ni v nasprotju z
ZMV-1:
– pojasnitev izrazov »izvor lastništva« ter »lastništvo vozila«;
– uvedba člena, ki ureja postopek v primeru odpoklica vozila;
– spremembe pri ugotavljanju identitete fizičnih oseb pri spremembi lastništva vozila;
– uvedba člena, ki ureja odjavo vozila zaradi odprave potrdila o skladnosti ali soglasja k registraciji;
– uvedba novih kombinacij registrskih tablic;
– določbe o postopku preverjanja neprimernosti vsebin in izrazov registrskih tablic z izbranim delom oznake;
– uvedba člena, ki ureja prenosom rezervacije izbranega dela oznake registrske tablice oziroma registrskih tablic z izbranim delom oznake; ter
– uvedba člena, ki določa, v katerih primerih se potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, izdano v tuji organizaciji, ki je v državi članici EU ali državi EGP pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil, upošteva.

Na Zvezi SVAMZ smo ponovno apelirali na pomembnost uvedbe registrskih tablic izven standardnih dimenzij za npr. ameriška vozila., predstavili smo načine evidentiranja starodobnih vozil v prometu in spregovorili o problematiki najdenih vozil oziroma vozil brez dokumentov ter o nepoenotenem delovanju pooblaščenih organizacij in tehničnih pregledov.

Priporočamo za vas...