OBRAČUNAVANJE DAVKA NA MOTORNA VOZILA

Na Finančni upravi so že lani zapisali, da glede izredne okoliščine si želijo čimbolj »brezkontaktnega« poslovanja in hkrati olajšati
davčnim zavezancem oddajanje napovedi za odmero davka na motorna vozila.

Tako je po novem na portalu eDavki omogočena oddaja te napovedi v elektronski obliki (obrazec DMV-N). Oddaja
obrazca DMV-N je omogočena vsem registriranim uporabnikom eDavkov. Davčnim zavezancem je tako kot za ostale obrazce na eDavkih na voljo kontekstna pomoč, kjer je za vsako polje navedeno, ali gre za obvezen podatek ali ne in kakšna vrsta podatka se zahteva.
Pojasnjene so tudi ostale podrobnosti glede pripenjanja obveznih prilog, podpisa in oddaje obrazca.
Davčni organ pa si pridružuje pravico, da od davčnih zavezancev zahteva predložitev izvirnikov dokumentov, ki jih potrebuje za odmero davka.

Kaže pa, da bo s 1.1.2022 postala to redna praksa in bodo stranke morale oddajati vloge zgolj v elektronski obliki.

Seveda so starodobna vozila oproščena plačila DMV; vendar je potrebno vseeno vlogo oddati na FURS (DMV).

Opozorilo še enkrat vsem! Rok za oddajo vlog za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila (npr. pri uvozu:  15 dni od dneva ko je vozilo na ozemlju RS).

K napovedi priloži:
• izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
• izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti,
• izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je motorno vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

 

Priporočamo za vas...