POSEBNO PRIZNANJE HORUS ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Danes je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji že 13-tič zapored podelil Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. Podelitev je potekala virtualno. Za Slovensko nagrado za družbeno
odgovornost Horus 2021 se je potegovalo devet pravnih oseb in posameznikov. Strateško
nagrado Horus 2021 v kategoriji profitnih pravnih oseb sta prejeli podjetji Saubermacher –
Komunala Murska Sobota d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d.d.. Priznanje za projekt Horus
2021 v kategoriji profitnih pravnih oseb sta prejeli podjetji SSI Schaefer d.o.o. in Primera skupina
d.o.o., finalist je bilo še podjetje Press Clipping d.o.o.. V kategoriji neprofitnih pravnih oseb je
posebno priznanje prejel VDC Polž Maribor. Posebno priznanje v kategoriji splošno pa so prejeli:
izr. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med., Nataša Grom Jerina (SVAMZ) ter Kulturno izobraževalno društvo
PiNA. Posebno priznanje Strateginja leta 2021 za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je
prejela Saša Vidmar, svetovalka za korporativno komuniciranje in CSR koordinatorka iz podjetja
Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Ocenjevalne komisije nagrade Horus 2021 je bila Tatjana Fink, MBA, ki je ob podelitvi
povedala: »Nagrada Horus je postala tradicionalna in uresničuje svoje široko poslanstvo v zvezi s
širšim družbenim razvojem. Promovira in motivira organizacije in posameznike, da prispevajo k
razvoju širše družbene skupnosti in okolja.« Člani ocenjevalne komisije, ki so delo opravili
prostovoljno, so bili še: Breda Vodopija, Tatjana Šeneker, mag. Natalie C. Postružnik, Marija Gale,
mag., Alenka Zelenič, mag. Vesna Lešnik Štefotič, Matej Mušič, Monika Rajšp, Lan Wudler, mag.
Danijela Kocuvan, Karidia Toure Zagrajšek.

 

 

Priporočamo za vas...