Poslanstvo zveze SVAMZ

Zveza si od ustanovitve dalje prizadeva, da bi še tesneje kot sicer sodelovala s slovenskimi ministrstvi na področju oblikovanja same zakonodaje, ki se dotiče vseh nas ljubiteljev starodobnih vozil. Sodeluje z vsemi mednarodnimi organizacijami, kot so FIVA,  ICOM in TICCIH, ki so kakorkoli povezane z ohranjanjem tehniške dediščine.

Prav tako poskušamo pomagati in svetovati pri organizaciji srečanj in prireditev starodobnih vozil, mnogo izmed le teh organiziramo tudi sami. Pomembno je, da se zavedamo dejstva, da so starodobna vozila vozila, ki so namenjena predvsem druženju in razkazovanju ter tako izletniškim vožnjam v popestritev lepega dne, ne pa dirkam.

Vodimo registre posameznih vozil, saj poskušamo evidentirati vsa vozila, ki so del prometne tehnične dediščine v Sloveniji.

S pripravo izobraževalnih seminarjev in ekskurzij si prizadevamo k večji strokovnosti in znanju naših komisarjev ter članov nasploh, posameznikom pa je vedno na razpolago bogata strokovna knjižnjica ( v lasti Muzeja motociklov Vransko ) ter možnost povezave z vsemi svetovno priznanimi strokovnjaki.

Osnovna načela in področja delovanja zveze:

– ohranjanje tehnično-kulturne dediščine,
– delovanje v javnem interesu na področju kulture,
– izdelava certifikatov za starodobna vozila,
– izdajanje revije Avto & Motor Classic,
– vodenje registrov starodobnih vozil,
– sodelovanje z domačimi in mednarodnimi vladnimi in nevladnimi strokovnimi organizacijami, združenji in njihovimi delovnimi ali strokovnimi   telesi ter s posamezniki,
– sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami ministrstev ter državnimi in mednarodnimi organi v okviru skupnih projektov,
– pravna pomoč lastnikom starodobnih vozil,
– izobraževanje v okviru seminarjev, priprava predavanj z gostujočimi tujimi in domačimi strokovnjaki
– svetovanje pri uvozu/ izvozu vozil,
– omogočanje članom tudi do 90% popusta pri zavarovanju starodobnih vozil,
– vodenje Kluba ugodnosti,
– organizacija strokovnih ekskurzij in raznih dogodkov.

 

Cilji in namen zveze SVAMZ:

– povezovanje ljubiteljev premične tehniške dediščine, tako društev kot posameznikov;
– popularizacija pojma “premična tehniška dediščina” in  varstva le te;
– strokovno izpopolnjevanje in pospeševanje izobraževanja mlajših generacij, ohranjanje potencialno zanimivih vozil  že danes za vse prihodnje generacije;
– razvoj konservatorsko-restavratorskih dejavnosti na področju premične tehniške dediščine;
– zagotavljanje boljšega in ugodnejšega položaja vseh posameznikov ljubiteljev tehniške dediščine v Republiki Sloveniji;
– predstavljanje skupnih interesov članov pred vladnimi in drugimi organizacijami;
– povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in mrežami tako v Republiki Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru;
– pravna in druga pomoč vsem članom SVAMZ.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.