Posodobitve predpisov EU o vozniških dovoljenjih za večjo varnost v cestnem prometu

Veljavnost vozniških dovoljenj in predhodni zdravstveni pregledi

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so se strinjali, da bi morala vozniška dovoljenja za motorna kolesa, avtomobile in traktorje veljati vsaj 15 let, za tovornjake in avtobuse pa pet let. Ne podpirajo skrajšanja veljavnosti vozniških dovoljenj za starejše – kot predlaga Komisija -, da bi se izognili diskriminaciji in zagotovili njihovo pravico do prostega gibanja ter sodelovanja v gospodarskem in družbenem življenju.

Poslanke in poslanci so se strinjali tudi s tem, da vozniki ob izdaji in podaljšanju vozniškega dovoljenja sami ocenijo svojo sposobnost za vožnjo, pri čemer so državam Unije omogočili, da se same odločijo, ali naj samooceno nadomesti zdravniški pregled z minimalnim naborom pregledov, med drugim o voznikovem vidu in srčno-žilnih boleznih. Vendar pa poslanci želijo, da bi si vlade EU bolj prizadevale za ozaveščanje javnosti o duševnih in telesnih znakih, ki lahko ogrožajo posameznika pri vožnji.

Vozniki začetniki in vozniki s spremstvom

Vozniki začetniki bi morali opraviti vsaj dveletno poskusno obdobje vožnje, v katerem bi zanje veljale določene omejitve, kot so strožje omejitve alkohola med vožnjo in strožje kazni za nevarno vožnjo, menijo poslanke in poslanci.

Da bi ublažili pomanjkanje poklicnih voznikov, so se poslanci dogovorili tudi, da bodo 18-letniki lahko pridobili dovoljenje za vožnjo tovornjaka ali avtobusa z največ 16 potniki, če bodo imeli potrdilo o strokovni usposobljenosti. Poleg tega bi morali biti 17-letniki prav tako upravičeni do vozniškega dovoljenja za avtomobile ali tovornjake, če jih spremlja izkušen voznik, je zapisano v osnutku.

Digitalno vozniško dovoljenje

V podporo enotnemu trgu EU poslanke in poslanci podpirajo uvedbo digitalnega vozniškega dovoljenja, ki bi bilo na voljo na mobilnem telefonu in bi bilo popolnoma enakovredno fizičnemu vozniškemu dovoljenju.

Naslednji koraki

Poročilo o predlaganih spremembah pravil o vozniških dovoljenjih EU je bil sprejeto s 339 glasovi za, 240 proti in 37 vzdržanimi glasovi. Parlament je s sprejetjem tega poročila zaključil obravnavo v prvem branju. Delo na tem zakonodajnem predlogu se bo nadaljevalo po junijskih volitvah v novem sklicu Parlamenta.

info: europaparl

Priporočamo za vas...