Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil – novi

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1932/pravilnik-o-tehnicnih-pregledih-motornih-in-priklopnih-vozil

Priporočamo za vas...