PRIMER VNUK

Zanimanje za avtomobilsko zavarovanje se je v letu 2015 povečalo. Več poslancev je pozvalo EK, naj obravnava nekatere zadeve, kot so prenosljivost potrdila o škodnem dogajanju, razlike v premijah, popuste, če ni bilo škodnih primerov. Komisija je začela tudi s prenovo direktive, v kateri bi upoštevala zadevo Vnuk, zajela naj bi pojem “uporaba vozil”, omejitev te opredelitve na cestni promet ter soočanje z Evropskim Parlamentom in Svetom.

Primer Vnuk (Damijan Vnuk proti Zavarovalnici Triglav, C-162/13) je pripeljal do tega, da je Komisija že začela dialog z državami članicami EU, saj je prišlo do zmede glede tolmačenja direktive o zavarovanju AO. Delovna skupina za avtomobilska zavarovanja Insurance Europe naj bi obravnavala vse te pobude in jih natančno preučila ter ponudila rešitve.

Odločitve bi lahko vplivale na samo razumevanje odgovornosti iz zavarovanja AO, kakor posledično na zavarovanja, ki se jih doma in v tujini sklepa pri športu ali cestnem prometu in uporabi vozil. Zveza SVAMZ spremlja in sledi poteku dela delovne skupine, da bo lahko še pravi čas odreagirala.

 

(povzetek iz poročila Carmen Bell – Evropsko zavarovalno združenje)

Priporočamo za vas...