REGISTRACIJA MOPEDOV OD MAJA 2017

Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Prav tako morata imeti, ne glede na starost, med vožnjo ustrezno pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado ali kolesarsko čelado, tudi voznik in potnik na mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.

Voznikom mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, s spremembo zakona, ni več dovoljen promet v območjih za pešce.

Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morajo voziti drug za drugim.

Po Zakonu o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B) bodo morali biti po 1. maju 2017 vsi mopedi, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, registrirani.

Več na AVP.