SVAMZ JE BILA PRVA – NIČ VEČ NEJASNOSTI

Zveza SVAMZ je na začetku julija 2016 pridobila neodvisno pravno mnenje o ustanovitvah zveze SVAMZ in Zveze SVS z namenom razjasnitve datuma nastanka, torej datuma ustanovitve in registracije obeh zvez.  Mnenje je pripravila asis. mag. Tanja P. Vidović v sodelovanju s prof.dr. Rajkom Pirnatom, in sicer na podlagi dokumentov o registraciji obeh zvez, ki se nahajajo pri pristojnih Upravnih enotah.

Povod za želeno pravno mnenje je bil med drugim tudi članek v Glasilu SVS št. 27 (marec 2016), str. 51 – 55, v katerem je ponovno, kot že večkrat v preteklosti,  enostransko in na neprimeren način predstavljen pogled na ustanovitev Zveze SVS in seveda s tem tudi Zveze SVAMZ.

Na tem mestu še ne bomo podajali celotnega mnenja, povzemamo samo nekaj ključnih dejstev, ki časovno opredeljujejo začetke obeh Zvez (mnenje se sicer v originalu nahaja v pisarni SVAMZ, na tem mestu samo izsek iz le tega):

  1. Zveza SVAMZ je bila registrirana 8.11.1999 na podlagi aktov, sprejetih na ustanovnem zboru dne 19.10.1999.
  2. Srečanje 19.9.1997, sicer poimenovano ustanovno srečanje, ni mogoče šteti kot ustanovni zbor Zveze SVS, saj je jasno, da na njem še ni bila sprejeta Pogodba – temeljni akt društva.
  3. Sprememba v ustanovnih članih do katere je prišlo 3.12.1999 pomeni, da med Zvezo ustanovljeno s pogodbo v oktobru 1997, in Zvezo SVS ni identitete, da torej ne gre za isto (identično) skupnost oz. društvo.
  4. Do same registracije SVAMZ je prišlo še preden so današnji ustanovni člani SVS sprejeli odločitev o zvezi, ki je danes registrirana kot Zveza SVS.
  5. Zveza SVAMZ je bila torej ustanovljena in registrirana pred ustanovitvijo SVS.

 

Prosimo klube in društva, da nam pošljejo v pisarno izpolnjene obrazce, ki so jih prejeli po pošti.

Priprave na praznovanje naše  XX. obletnice so se že pričele!

 

 

Priporočamo za vas...