REGISTRSKE TABLICE ŠE LE 2018!

Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 53/16) spreminja 57. člen pravilnika tako, da se glasi:

»57. člen

(zamenjava registrskih tablic za starodobna vozila)

(1) Lastnik vozila, katerega vozilo bo med starodobna vozila uvrščeno pred 19. oktobrom 2018, lahko po tem datumu kadarkoli zamenja obstoječe registrske tablice za registrske tablice iz 40. člena tega pravilnika.

(2) Pri ponovni registraciji odjavljenega starodobnega vozila se ne glede na določbe četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika izdajo nove registrske tablice po tem pravilniku, razen v primeru, ko se registrske tablice hranijo v skladu s šestim odstavkom 40. člena zakona.«

 

Priporočamo za vas...