UNECE in definicija starodobnega vozila

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (ECE ali UNECE) je ena od petih regionalnih komisij pod pristojnostjo Ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov. Ustanovljena je bila z namenom spodbujanja gospodarskega sodelovanja in integracije med svojimi članicami.

Na 26. januarja je Sekretariat Svetovnega foruma za usklajevanje predpisov o vozilih (WP.29), regulatorni organ odgovoren za usklajevanje predpisov za motorna vozila pri UNECE, uradno vključil na dnevni red predlog FIVA za vstavitev definicije starodobnega vozila. FIVA predlaga, da se vključi ista definicija kot je določena v direktivi DIREKTIVA 2014/45/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil, saj uživa zelo velik konsenz in je dejansko že del zakonodaje 7 držav članic EU, ki so tudi članice UNECE.  Predlog FIVA bo najprej obravnavan aprila kot delovni dokument v pripravljalnem telesu za splošne varnostne določbe (GRSG). 

CELEX_32014L0045_SL_TXT

Priporočamo za vas...