UVAŽATE IZ VELIKE BRITANIJE?

S 1. januarjem 2021 so gospodarski subjekti iz EU, ki kupujejo blago iz Združenega kraljestva in ga dajejo na trg EU, postali uvozniki, tisti, ki  distribuirajo izdelke v Združeno kraljestvo, pa bodo postlali izvozniki.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več del carinske unije EU. Zato se za vso blago, ki iz Združenega kraljestva vstopa na carinsko območje Unije ali iz tega carinskega območja izstopa v Združeno kraljestvo, uporabijo carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije.  Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva, ali izneseno s carinskega območja EU, je predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter potencialnih ustreznih dajatev.

Več o carinah in DDV pa lahko preberete na straneh FURS:

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (gov.si)

Več o tem si lahko preberete na povezavi:

How to export goods from Great Britain into EU countries from 1 January 2021 (publishing.service.gov.uk)

Priporočamo za vas...