ZAKON O DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA, uporaba od aprila

14., 15. in 16. člen se začnejo uporabljati 1. aprila 2018, peta in deveta alineja prvega odstavka 8. člena, 12. člen in prvi odstavek 13. člena se začnejo uporabljati 1. junija 2018.

14. člen

(predmet dajatve za odjavljeno vozilo)

(1) Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje za vozila kategorij M1, N1 in L2e. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila.

(2) Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila.

(3) Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

8. člen

(2) Nižja letna dajatev v višini 20 % letne dajatve za posamezne kategorije oziroma podkategorije vozil iz 7. člena tega zakona se plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

Obveznost plačila za dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozil izhaja, da je bilo vozilo predano v razgradnjo ali ponovno registrirano (doma ali v tujini).

 

Priporočamo za vas...