Certifikati / Zapisniki

KAKO DO CERTIFIKATA, DOKUMENTI ZA NAJDENA VOZILA IN VOZILA IZ TUJINE, KOMISARJI, VLOGE…

Kako do certifikata?

Certifikat dobi vozilo, ki  je bilo izdelano pred  30. leti ali več, je ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko. Starodobnega vozila se ne sme uporabljati za vsakodnevne prevoze. Izjemoma podeli naša zveza certifikat vozilom starejšim od 25 let, v kolikor so tehnično in zgodovinsko zanimiva: obravnava jih kot potencialno zanimiva historična vozila (določeni so posebni kriteriji). V skladu s Statutom SVAMZ lahko vozilo, ki ustreza pogojem v Zakonu o motornih vozilih, Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur.l. RS, št. 105/2009, 42. člen z vsemi spremembami), pogojem v Tehničnem kodeksu FIVA (Technical code 2015 FIVA) in notranjim aktom zveze (Pravilnik o ocenjevanju vozil), pridobi Certifikat/ Zapisnik/. Certifikat je osebna izkaznica vozila, ki vedno sledi vozilu!

Zveza SVAMZ pozna dve obliki certifikata: začasni certifikat, ki velja 5 let od datuma izdaje in “stalni” certifikat, ki velja 10 let od datuma izdaje. Desetletni certifikat izda zveza samo pod pogojem, da je vozilo imelo prej začasni certifikat.

V primeru kakršnekoli spremembe stanja vozila (prometna nesreča, restavratorski poseg, uničenje, sprememba lastništva itd.), ki bi vplivala na spremembo v certifikatu navedenih podatkov, je potrebno takoj obvestiti pisarno SVAMZ, najkasneje do 15.12. v tekočem letu. V kolikor imetnik certifikata ne želi več sodelovati z zvezo SVAMZ ali je vozilo uničeno, je potrebno vrniti certifikat zvezi SVAMZ, da se le ta arhivira.

S pridobitvijo prvega certifikata bo lastniku vozila izdana tudi t.i. članska izkaznica (veljavna v koledarskem letu od 01. januarja do 31. decembra). Letno poravnani stroški upravljanja zveze ali t.i. članarina so pogoj za veljavnost certifikata in vseh ostalih dokumentov vezanih na status starodobnika!

Zapisniki in poročila za starodobna vozila

Lastniku starodobnega vozila, ki želi vpisati status starodobnega vozila v prometno dovoljenje izda naša zveza zapisnik in poročilo, ki ju bo predložil pooblaščeni organizaciji, da bo lahko izdala potrdilo o skladnosti. Zveza z zapisnikom in poročilom popiše vozilo ter ga uvrsti v ustrezno skupino (restavrirano, originalno, sestavljeno, avtentično). Postopek identifikacije vozila pri pooblaščeni organizaciji lahko vodimo tudi preko pisarne!

Vsa vozila iz uvoza ali tujine ali najdena vozila, torej vozila, ki se prvič registrirajo v Sloveniji, morajo obvezno skozi postopek “homologacije” (identifikacije vozila)  in zato pridobitve teh listin pri naši zvezi, da lahko lastnik posledično sploh registrira vozilo v Sloveniji.

NAJDENA VOZILA IN VOZILA BREZ URADNEGA REG. DOKUMENTA

Za vsa »najdena« in ostala vozila, ki nimajo uradnega registracijskega dokumenta ali drugega dokumenta proizvajalca, iz katerega je vidno leto izdelave vozila, je le tega potrebno pridobiti.

Uradno veljaven dokument (potrdilo) o LETU IZDELAVE VOZILA je POTRDILO GENERALNEGA ZASTOPNIKA, ki obvezno mora vsebovati VIN, ŽIG IN PODPIS (če le ta, več ne obstoja, se lahko koristijo pooblaščeni servisi,  katalogi, knjige proizvajalcev, internet…).

PRI IZPOLNJEVANJU VLOGE…

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete v pisarno ali pišete na  info@svamz.com ali pokličete na pomoč naše komisarje:

MARKO HVALE 040/612082; DEJAN BREZNIK 070/770911 LJUBLJANA IN OKOLICA

FRANCI ŠKRJANEC  041/279167: PREKMURJE, SP. ŠTAJERSKA  IN OKOLICA

RADO MIHAILOVIĆ:     040/822 797 MARIBOR IN OKOLICA

RENATO KUMER 041/797233, ŠENTJUR, CELJE IN KOZJANSKO

MIROSLAV KOROŠEC 041/672193: ŽALEC IN CELJE

JOŽE MANDELC 041/521745: ŠALEŠKA DOLINA IN KOROŠKA

JOŽE FELICIJAN 041/608641, MILAN HAFNAR 041/576096 – GORENJSKA

MIRAN MOZETIČ 041/695555 – GORICA IN OKOLICA

MARIAN BRŽAN 041/660422;  – KOPER IN OBALA

PRIMOŽ GARDELIN: 070/844522- POSTOJNA, ILIRSKA BISTRICA,  OBALA, KRAS, VIPAVA, IDRIJA

MILAN BAŠA 031/619211 –  TRŽIŠČE, NOVO MESTO IN OKOLICA

ANTON ŠTERK 041/680 354  – IZLAKE, ZASAVJE IN BELA KRAJINA

ROK DOLINŠEK 051/418936 – PODČETRTEK, SLOV. BISTRICA, ŠMARJE PRI JELŠAH IN OKOLICA

GAŠPER STRADAR   031/524490  – ZIDANI MOST, HRASTNIK, TRBOVLJE IN OKOLICA

AMERIŠKA VOZILA: GAŠPER TRAMPUŠ 068/605374

PIAGGIO VESPA, SKUTERJI (OKOLICA LJUBLJANE IN LJ):  BOJAN JUGOVIČ 041/641741

NUJNI PREGLEDI (CELA SLOVENIJA), SPECIALNA VOZILA IN YUNGTIMERJI: JANEZ 040/453349, PETER 051/305596