PREDLOG ZAKONA O DAJATVAH ZA MOTORNA VOZILA

Motorno vozilo je spremenilo zgodovino: začetek uporabe le tega pomeni ne samo hitrejše premikanje in prevažanje ljudi ter tovora, ampak tudi nagel razvoj novih panog industrije, nova delovna mesta ter razvoj cestne infrastrukture. Vsako starodobno vozilo vsebuje posamezne ali kombinirane zgodovinske, stilistične, ikonografske, tehnološke, estetske podatke in sporočila. Prav zaradi njihovega doprinosa h znanstveni in splošno človeški vrednosti, jih lahko utemeljujemo kot del tehniške dediščine.

Lastniki starodobnih vozil nismo zgolj zbiralci , temveč pripovedovalci zgodb!

Izhajajoč iz zgoraj navedenega, bomo v SVAMZ predlagali Ministrstvu za infrastrukturo, da se v Zakonu o dajatvah za motorna vozila upošteva starodobna vozila kot vozila, ki so del tehniške dediščine in se jim zato tudi prizna status vozil, ki so v celoti oproščena plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (sedaj 20% od letne dajatve za posamezne kategorije; tudi v predlogu ostaja isto), kakor tudi, do so v celoti oproščena dajatve pri odjavi vozila (v predlogu ni posebne kategorije starodobna vozila – izjem).

Priporočamo za vas...