MAGIRUS K 26

Že v lanski septembrski številki Avto motor Classica smo objavili kratek prispevek o gasilski lestvi Magirus, ki so jo skrbno restavrirali v Poklicni gasilski enoti Celje. Za letošnjo marčevsko številko Emil Šterbenk pripravlja obsežnejši članek, ki bo predstavil »življenjepis« 21. marca 1930 »rojenega« Magirusa K 26, ki je v Celje prišel iz Maribora v prvi polovici petdesetih let. V Celju je bil edina lestev vse do leta 1980. Kaj se je z njim dogajalo po »upokojitvi«, kdo ga je rešil, na kakšen način in kako dolgo je trajala obnova pa boste lahko prebrali. O častitljivem gasilskem avtomobilu smo se pogovarjali z direktorjem in s poveljnikom v eni osebi, Jankom Požežnikom in z glavnim »krivcem« za obnovo, Iztokom Vašem. Veliko informacij in tudi fotografij iz osebnega gradiva je prispeval upokojeni gasilec Marcelo Kamenšek, ki je ta avtomobil vozil med zadnjimi.
Ampak, to še ni vse. Z Magirusom smo se zapeljali okoli gasilskega doma. Čeprav je avto registriran, na cesto nismo šli, saj ta čas asfalt še solijo. Iztok je za volan pustili novinarja, ki je med drugim ugotavljal, kolikšna moč je potrebna za stisk pedala za sklopko, vrtenje volana in zaviranje s popolnima mehanskimi zavorami. Seveda je poskusil tudi kako se »šalta« 90 let star menjalnik (seveda mu je malo zaškrtal). Bodite brez skrbi, vse vtise boste lahko prebrali v članku, za pokušino pa si poglejte kratek video zapis.
Celjska lestev še zdaleč ni edini starodobnik pri slovenskih gasilcih. Gasilci z ohranjanjem muzejskih vozil in druge gasilske tehnike kažete, da niste samo varuhi človeških življenj, lastnine ter narave, ampak tudi tehniške dediščine. Hvala za vse našteto.

filmček: https://sl-si.facebook.com/svamz/videos/215570556283739/

Marcelo Kamenšek v Magirusu leta 1980.

Marcelo Kamenšek v Magirusu leta 2020.

Motor je doživel generalno popravilo in deluje kot švicarska ura.

Magirus K 26 v vsem svojem blišču z vodjem obnove, Iztokom Vašem, za volanom.

Direktor in poveljnik, Janko Požežnik, je naročil, da so avtomobil pripeljali izpod kozolca in ga začeli obnavljati.

VI. SIMPOZIJ/ FORUM IN REDNA SKUPŠČINA SVAMZ

Obveščamo, da bo redna Skupščina SVAMZ (udeležijo se jo samo vabljeni predstavniki klubov včlanjenih v SVAMZ) dne 27.3.2020, ob 16h na Vranskem, Centru varne vožnje AMZS. Vabila bodo poslana naslovnikom po pošti v začetku marca.

VI. simpozij in forum o starodobnih in zgodovinskih vozilih bo sledil po Skupščini, 27.3.2020, od 18h do 20h, prav tako na Centru varne vožnje AMZS na Vranskem.  Več informacij v naslednjem tednu na naših straneh in Facebook strani.

 

NOVOSTI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL

Na podlagi prispelih pripomb v prvem medresorskem usklajevanju in dela Delovne skupine za pripravo predloga podzakonskega akta Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) za registracijo vozil so pripravili nov predlog pravilnika. Pri tem je bila večina prejetih pripomb upoštevana, nekatere določbe pa so pripravljene kompromisno.

Bistvene novosti predloga pravilnika v primerjavi s Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14, 53/16, 9/17 in 75/17 – ZMV-1), ki je bil z uveljavitvijo Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17) dne 6. januarja 2018 razveljavljen, a se do uveljavitve novega še uporablja, kolikor ni v nasprotju z
ZMV-1:
– pojasnitev izrazov »izvor lastništva« ter »lastništvo vozila«;
– uvedba člena, ki ureja postopek v primeru odpoklica vozila;
– spremembe pri ugotavljanju identitete fizičnih oseb pri spremembi lastništva vozila;
– uvedba člena, ki ureja odjavo vozila zaradi odprave potrdila o skladnosti ali soglasja k registraciji;
– uvedba novih kombinacij registrskih tablic;
– določbe o postopku preverjanja neprimernosti vsebin in izrazov registrskih tablic z izbranim delom oznake;
– uvedba člena, ki ureja prenosom rezervacije izbranega dela oznake registrske tablice oziroma registrskih tablic z izbranim delom oznake; ter
– uvedba člena, ki določa, v katerih primerih se potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, izdano v tuji organizaciji, ki je v državi članici EU ali državi EGP pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil, upošteva.

Na Zvezi SVAMZ smo ponovno apelirali na pomembnost uvedbe registrskih tablic izven standardnih dimenzij za npr. ameriška vozila., predstavili smo načine evidentiranja starodobnih vozil v prometu in spregovorili o problematiki najdenih vozil oziroma vozil brez dokumentov ter o nepoenotenem delovanju pooblaščenih organizacij in tehničnih pregledov.

SVAMZ PRIDOBILA STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KUTURE

Z veseljem objavljamo, da je danes, 31.1.2020, zveza SVAMZ pridobila s strani Ministrstva za kulturo status NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KULTURE. Ministrstvo je potrdilo naše delo in ocenilo, da  delovanje zveze  presega interese ustanoviteljev oziroma članov, da je splošno koristno in da izkazujemo pomembnejše dosežke  delovanja na področju ohranjanja premične tehniške dediščine.